Home Aanmelden Email

In FiLOSCOOP verschenen artikelen:

Nieuw:   “De Weg naar een Gelukkig Leven”: praktische leidraad voor een bewuste lifestyle - Boekbespreking --- door Jan Everink --- Het boek “De Weg naar een Gelukkig Leven” is een op gezond verstand gebaseerde leefgids, geschreven door de bekende onderzoeker en auteur L. Ron Hubbard. Deze stelde vast dat mensen doorgaans het goede willen doen, maar daarbij soms falen omdat ze niet over goede informatie beschikken. Daarom schreef hij deze praktische en duidelijke leidraad om goede keuzes te maken in het leven. (september 2023)

Spirituele groei door ruimtebeleving --- door Jan Everink --- Bij spirituele groei ofwel zelfrealisatie wordt gestreefd naar een hogere bewustzijnstoestand, een geestesgesteldheid waarbij iemand méér zichzelf is. De oudste kennis over spirituele groei is te vinden in de Veda's, de duizenden jaren oude boeken van het Hindoeïsme. Een gemakkelijke en doeltreffende methode om met zelfrealisatie te beginnen is het bewust waarnemen en ervaren van ruimte. (februari 2023)

Wat is orthomoleculaire voeding? --- door Jan Everink --- De orthomoleculaire voedingsleer nam een aanvang met onderzoek door de biochemicus en tweevoudig Nobelprijswinnaar prof. dr. Linus Pauling. Het door hem geïntroduceerde orthomoleculaire principe houdt in dat de voeding moet bestaan uit de juiste moleculen in optimale hoeveelheden. Dat wordt bereikt door een zo gezond mogelijk dagelijks voedingspatroon plus adequate suppletie. (augustus 2022)

Gaan we naar een computergestuurde samenleving? --- door Victor Christiano --- Er zijn tegenwoordig ontwikkelingen in de richting van een wereldwijde computergestuurde samenleving, waar mensen en robots als vergelijkbaar worden beschouwd. Deze trend zal uiteindelijk stuklopen, want de onvrijheid en onleefbaarheid zullen er steeds meer door toenemen. Te hopen is dat men in gezaghebbende kringen tot bezinning komt vóór de schadelijke gevolgen van computerbestuur dramatische vormen gaan aannemen. (februari 2022)

De onvermoede capaciteiten van de menselijke ziel --- door Jan Everink --- Dianetics 55! is een door L. Ron Hubbard geschreven boek met veel waardevolle mensenkennis. Onder meer wordt toegelicht dat de menselijke psyche niet een door fysiologische oorzaken veroorzaakt fenomeen is maar een daadwerkelijk bestaand spiritueel wezen. Het is de persoon zelf, en deze blijkt over opmerkelijke bekwaamheden te kunnen beschikken. (september 2021)

Wandeling Almere --- door Jan Everink --- Voor Almere als jonge toekomstgerichte stad is veel belangstelling, zowel in Nederland als in het buitenland. Met deze 9 km lange wandeling maak je kennis met verschillende interessante aspecten van Almere. Je loopt door een bedrijventerrein, woonwijken, parkomgevingen en door het autovrije stadscentrum met zijn talrijke winkels, gastvrije horeca, ruime pleinen en mooie groenvoorzieningen. De route begint en eindigt bij het NS-station Almere Centrum. (juni 2021)

Onstuitbare opkomst vitale senioren --- door Victor Christiano --- Steeds meer ouderen komen niet overeen met het stereotiepe beeld van de oudere mens als iemand die door lichamelijke en geestelijke achteruitgang niet meer mee kan doen in de samenleving. Door hun bewuste lifestyle leven de nieuwe senioren langer en blijven ze ook op oudere leeftijd vitaal en actief. (maart 2021)

Vitamine D tegen luchtweginfecties --- door Jan Everink --- De directe afweer in de luchtwegen vormt een belangrijke barrière die voorkomt dat ziekteverwekkende organismen verder in het lichaam doordringen. Die bescherming is essentieel want zodra virussen of andere schadelijke indringers de lichaamscellen hebben geïnfecteerd zijn ze veel moeilijker door het afweersysteem te bestrijden. Een belangrijke voedingsstof voor de bescherming in de luchtwegen is vitamine D. (januari 2021)

Psychosomatiek en gezondheid --- door Victor Christiano --- In het verleden werd als vaststaand aangenomen dat verschillende interne lichamelijke functies zoals het autonome zenuwstelsel en het afweersysteem onmogelijk door iemand zelf kunnen worden bestuurd. Dat blijkt niet juist te zijn; het bewuste Ik is tot veel meer lichamelijke controle in staat dan werd verondersteld. Deze nieuwe kennis zal de gezondheidszorg en de hele samenleving aanzienlijk veranderen. (dec. 2020)

Beelddenken kan het leven verrijken --- door Jan Everink --- Taaldenken is denken met woorden; beelddenken is denken met beelden. Deze twee denkmethodes vullen elkaar aan. Kinderen kunnen in het algemeen nog goed beelddenken maar na de kleuterleeftijd wordt dit vermogen vaak minder. Het tegenwoordige onderwijs heeft namelijk een ongunstig effect op het vermogen tot beelddenken. Jammer, want het kunnen denken met beelden heeft belangrijke voordelen. Gelukkig kan dit normale menselijke vermogen in principe altijd door oefening worden hersteld. (sept. 2020)

Terraforming op planeet aarde --- door Victor Christiano --- Terraforming is het op andere planeten tot stand brengen van aardse leefomgevingen. Maar is het niet logischer om allereerst de leefbaarheid op planeet aarde verder te verbeteren en uit te breiden? Terraforming op aarde is relatief gemakkelijk. Anders dan op bijvoorbeeld Mars is het op de aarde niet nodig om de atmosfeer en het klimaat volledig te veranderen. (juni 2020)

Goede verlichting belangrijk voor een actieve lifestyle --- door Jan Everink --- De kwaliteit van de verlichting in de binnenomgevingen waar men regelmatig verblijft kan sterk bijdragen aan het door de jaren heen handhaven van een bewuste en actieve lifestyle. Met de tegenwoordige verlichtingstechniek kan het licht in een interieur optimaal aan de individuele behoefte worden aangepast. (maart 2020)

Spaceguarding: waakzaamheid tegen onheil uit de ruimte --- door Jan Everink --- Spaceguarding is het met telescopen en computers informatie vergaren over objecten die vanuit de ruimte op aarde zouden kunnen neerstorten. Zulke mogelijk gevaarlijke hemellichamen worden NEO's (Near Earth Objects) genoemd. Het in kaart brengen van NEO's is tegenwoordig een groeiende wetenschappelijke activiteit. (augustus 2019)

Krimpgebieden kunnen regio's van groene welvaart worden --- door Victor Christiano --- Een probleem zowel in Nederland als elders op aarde is dat sommige gebieden heel dichtbevolkt en andere juist heel dunbevolkt zijn. Deze situatie wordt steeds erger doordat veel mensen vanuit de dunbevolkte gebieden naar de grote steden trekken. De oplossing moet worden gezocht in het brengen van de voordelen maar niet de nadelen van de stad naar het platteland. (mei 2019)

Online digitale kunst uitzoeken en kopen --- door Jan Everink --- De laatste jaren heeft het digitaal creëren en verspreiden van kunst een enorme vlucht genomen, hetgeen vooral te danken is aan de geweldige vooruitgang op het gebied van de computer- en software-techniek. Van veel digitale kunstwerken zijn op het web hoge-kwaliteit art prints verkrijgbaar. Het omvangrijke online aanbod digitale kunst maakt het mogelijk om precies het kunstwerk te vinden waar je naar op zoek bent.(december 2018)

Banpalen herinneren aan voorbije tijden --- door Jan Rood --- Een banpaal is een (zand)stenen paal die de grens van de banne (het rechtsgebied) van een stad aangaf. In steden zoals Gouda en Alkmaar en rondom Amsterdam zijn er nog exemplaren van te vinden en ik besloot die in en om Amsterdam eens op te gaan zoeken, als een soort tochtje in de geschiedenis. (oktober 2018)

De landelijke stad van de toekomst --- door Victor Christiano --- Het idee dat een stad onvermijdelijk een zware belasting voor het milieu moet zijn is voortgekomen uit de kunstmatige tweedeling "stad en land". Ecologische stedenbouw, ofwel groene urbanisatie, is het principe dat door uitbreiding van de stedelijke omgeving geen achteruitgang maar juist verbetering van het leefmilieu wordt gerealiseerd. (maart 2018)

Gezond en fit door toepassing van vitalistische kennis --- door Jan Everink --- Het overschakelen naar een gezondere leefwijze wordt vaak als moeilijk ervaren. Maar die problemen kunnen verdwijnen. Zodra je eenmaal aan een gezonde manier van leven gewend bent is het leven een stuk aangenamer. Door toepassing van enige vitalistische kennis is het overstappen naar gezonde leefgewoonten gemakkelijker dan vaak wordt gedacht. (augustus 2017)

Amsterdam Museumstad --- tekst en fotografie Jan Rood --- Over allerlei onderwerpen bestaan musea, waar volgens uiteenlopende methodes interessante wetenswaardigheden worden uitgebeeld. Wil je op een leuke manier je kennis vergroten dan is met name in Amsterdam volop keus. (jaunari 2017)

 De zielkunde van René Descartes --- door Jan Everink --- De filosoof René Descartes ontdekte dat de menselijke ziel over belangrijke oorzakelijke vermogens beschikt. Het bewuste “ik” van de mens dat is zijn ziel. Dat na de Middeleeuwen op allerlei gebieden steeds meer vooruitgang plaatsvond was mede te danken aan het door Descartes geïntroduceerde veranderde mensbeeld. (juli 2016)

Architectuur van de toekomst: mooi, praktisch en mensvriendelijk --- door Victor Christiano --- Hoewel de onpersoonlijke bouwstijl die na de tweede wereldoorlog opkwam nog steeds wordt toegepast keren architecten en stedenbouwers terug naar het principe dat gebouwen mooi en praktisch moeten zijn. Het eclecticisme, dat in de 19de eeuw veel prachtige gebouwen heeft opgeleverd, wordt tegenwoordig met succes opnieuw toegepast. (maart 2016)

Assimilatie in Nederland, bij de mens en in de natuur --- door Jan Rood --- We worden tegenwoordig omringd door oorspronkelijk uitheemse flora en fauna (en mensen). De oorzaken zijn divers en er zijn voor- en nadelen. Je kunt het echter ook zó zien: op de lange duur gaat zo’n exoot toch deel uitmaken van het geheel en zie je de oorsprong of afkomst gewoon niet meer, of je het nou over mensen of over natuur hebt. (december 2015)

Gezond blijven door goede voeding --- door Jan Everink --- Veel gezondheidsproblemen hebben te maken met verkeerde voedingsgewoonten. Door verstandige eetgewoonten kan de lichamelijke conditie vaak aanzienlijk worden verbeterd. (oktober 2015)

Zonnestroom uit de ruimte voor een toekomst met schone energie in overvloed --- door Katja Vogel --- Een overvloed aan schone duurzame energie is niet langer een utopie maar een reële mogelijkheid. Dit stellen wetenschappers die zich sterk maken voor Space Based Solar Power (SBSP), het in de ruimte produceren van zonnestroom die op aarde wordt gebruikt. Het plan is om daartoe in de ruimte enorme zonnecel-installaties te plaatsen die zonlicht converteren naar elektrische energie en deze vervolgens omzetten in microgolven die draadloos naar de aarde worden gestuurd. (juni 2015)

De zegetocht van de fiets --- door Jan Rood --- In de loop van de (industriële) geschiedenis hebben zich belangrijke ontdekkingen en ontwikkelingen voorgedaan zoals die van de telefoon, het vliegtuig, de computer en dergelijke. Ook de fiets hoort eigenlijk in dat rijtje thuis. Ongeveer 85 % van de Nederlandse bevolking heeft één of meer fietsen. Gemiddeld leggen we er zo’n 900 kilometers per jaar mee af. In totaal gaan er zo 15 miljard kilometers onder de wielen door. (januari 2015)

Overleven in het komende tijdperk van het Internet of Things --- door Victor Christiano ---  De toekomstige ontwikkeling van het internet wordt door grote bedrijven gestuurd in een richting die wordt aangeduid als Internet of Things (IoT). Dat is een overal aanwezig netwerk waaraan allerlei van computerintelligentie voorziene dingen zijn gekoppeld. Het IoT registreert, analyseert en bewaart voortdurend informatie over mensen. Ook bemoeit dit netwerk van slimme dingen zich voortdurend met je doen en laten. Om in het IoT-tijdperk je privacy te beschermen en nog steeds plezier van het internet te hebben is waakzaamheid geboden. (november 2014)

Naar een betere geestelijke gezondheidszorg in Nederland --- door Jan Everink --- Het tegenwoordige uitgangspunt voor de hulpverlening in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) is dat psychische problemen meestal worden veroorzaakt door een afwijking in de hersenen. Dit zogenoemde medische model staat tegenwoordig ter discussie want het blijkt vaak een belemmering te vormen om iemand daadwerkelijk te kunnen helpen. De hulpverlening door de GGZ zou waarschijnlijk sterk kunnen verbeteren als een beter basisprincipe zou worden gekozen. (augustus 2014)

Begraafplaatsen: prima plekken om te wandelen, te kijken en te filosoferen  --- tekst en foto's: Jan Rood ---  Een begraafplaats, daar ga je toch niet voor je lol heen? Dat is toch alleen maar treurig en dat soort dingen? Nou, dat valt wel mee, hoor. Sterker nog, begraafplaatsen hebben, naast dat ze met de dood te maken hebben, een heel andere kant: vaak zijn ze qua natuur en vormgeving mooi en divers en vormen ze een oase van rust, met name in of in de nabijheid van een stad. (mei 2014)

Gnostiek: zelfrealisatie door toepassing van spirituele kennis --- door Jan Everink --- Veel gnostische kennis is in de loop der eeuwen verloren gegaan, maar tegenwoordig wordt deze informatie weer herontdekt. Tot de bronnen van tegenwoordige kennis over de gnostiek behoort het boek ter bestrijding van deze vitalistische filosofie dat in de 2de eeuw door Ireneüs van Lyon werd geschreven. De beschikbare kennis over de gnostiek is verder toegenomen door de vondst van een aantal vroeg-Christelijke boeken bij Nag Hammadi. (maart 2014)

Over FiLOSCOOP

FiLOSCOOP is een email-magazine en website voor bewust en actief leven. In FiLOSCOOP tref je artikelen aan die zijn geschreven vanuit de visie dat de mens een spiritueel wezen is, en niet alleen maar een complex chemisch systeem.
Dankzij onze spiritualiteit kunnen we creatief denken en bewuste ervaringen hebben. Alleen door onze geestelijke capaciteiten te gebruiken zullen we als mensen in staat zijn de problemen van deze tijd te overwinnen.
De materialistische wetenschappen kunnen geen antwoord geven op fundamentele levensvragen, maar de bewust levende mens blijft op zoek naar meer inzicht over zichzelf en de wereld. FiLOSCOOP wil informatie bieden die bij deze zoektocht kan helpen.
Klik hier voor meer informatie over FiLOSCOOP.

Kleurige vogels in Nederland --- door Jan Rood --- Nederland wordt vaak als nogal kleurloos beschreven maar dat is niet terecht. In gewone Nederlandse stads- en natuuromgevingen zijn soms mooie vogels met prachtige kleuren te zien. Ook zonder urenlang geduldig in een vogelkijkhut te zitten kan je het plezier van het vogels kijken ervaren. (november 2013)

Wapen je tegen de resistente bacteriën! --- door Jan Everink --- Door overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica hebben zich bacteriesoorten met resistentie tegen deze levensreddende medicijnen ontwikkeld. Verschillende resistente bacteriesoorten hebben zich al door de samenleving verspreid. Wat kunnen we als individuele burgers doen om ons tegen de resistente bacteriën te beschermen en om te helpen het probleem van de antibioticaresistentie op te lossen? (augustus 2013)

Het voorstellingsvermogen: belangrijke spirituele vaardigheid die door oefening verbeterd kan worden --- door Jan Everink --- Zich iets kunnen voorstellen, het denken in beelden, is een vermogen dat iedereen bezit. We denken voortdurend in beelden maar vaak beseffen we dat niet doordat de beelden zich in het onderbewustzijn vormen. Door oefening kan het voorstellingsvermogen worden verbeterd. Als je voorstellingsvermogen zich ontwikkelt wordt ook je geheugen beter. (maart 2013)

De boerderij van de toekomst staat in de stad van de toekomst
--- door Victor Christiano  ---  In het nieuwe denken over stadsontwikkeling wordt gestreefd naar ecologische metropolen, waar de cultuur een uitbreiding vormt van de natuur. De verschillen tussen stad en platteland gaan geleidelijk minder worden. In de toekomstige stedelijke regio's bevinden zich boerderijen die vrijwel alle benodigde etenswaren leveren. Aan veel van deze stadsboerderijen zijn restaurants en winkels verbonden. (oktober 2012)

Van fatalisme naar vitalisme
--- door Jan Everink ---  In deze tijd overheerst in de samenleving nog steeds een fatalistische filosofie: het materialisme. Volgens die denkrichting is een mens niets anders dan een complex chemisch systeem. Maar veel mensen beseffen intuïtief dat dit concept van de mens niet juist kan zijn. Ze ervaren zichzelf en de medemens als bewuste zielen met vrije keuzemogelijkheid. (juli 2012)

Met andere ogen naar bomen kijken --- door Jan Rood ---  We hebben er dagelijks mee te maken, ze zijn van essentieel belang voor onze zuurstofvoorziening en zien er nog mooi uit ook. Ik heb het over bomen. Je besteedt er normaal gesproken weinig aandacht aan, althans zo was het bij mij, maar als je er wat beter naar kijkt en er meer over aan de weet komt, gaan ze meer leven en zie je ze met andere ogen. In dit artikel aandacht voor een vijftal bekende bomen: de eik, de tamme kastanje, de wilde kastanje, de es en de lijsterbes. (april 2012

Scenario "De facilitaire binnenstad" --- door Victor Christiano ---  In de toekomstige samenleving gaan facilitaire ruimten een steeds belangrijker rol vervullen. Naast uitbreiding van al bestaande facilitaire omgevingen, zoals fitness-centra, casino's en internetcafé's, komen er nieuwe vormen van facilitaire dienstverlening. In de toekomstige binnensteden bevinden zich vele facilitaire lounges van uiteenlopend prijs- en serviceniveau, vooral gericht op de vaak buitenshuis werkende creatief-technische professionals. (februari 2012)

Neem een gratis abonnement
op FiLOSCOOP.
Vul je email-adres in en klik op OK.

Je email-adres wordt uitsluitend gebruikt
voor de verzending van FiLOSCOOP.

Levensgeluk door gemotiveerde activiteit --- door Jan Everink --- Doelgerichte lichamelijke activiteit kan helpen om een geestestoestand dichterbij te brengen die in Hindoeïstische literatuur wordt aangeduid als Samadhi ofwel Verlichting. Gemotiveerde activiteit maakt dat je jezelf energieker en opgewekter gaat voelen. Dit fenomeen kan door de gangbare materialistische menswetenschappen niet worden verklaard. Alleen door te beseffen dat het “ik” een spirituele entiteit is wordt begrijpelijk dat men door motivatie en actie gelukkiger kan worden. (november 2011)

 Wandeling/fietstocht door het mooie natuurgebied bij Castricum --- tekst en fotografie: Jan Rood --- Bij de Noordhollandse gemeente Castricum ligt een prachtig natuurgebied met veel vogels, dieren, bomen en planten. De hieronder beschreven route door dit gebied kan zowel per fiets als te voet worden afgelegd. De lengte van de route is ongeveer vijftien kilometer. Castricum is goed per auto en spoor bereikbaar; het treinstation ligt direct aan de duinrand. (juli 2011)

Groene steden door piramidebouw --- door Katja Vogel --- Er bestaat tegenwoordig nieuwe belangstelling voor een bijzondere vorm van architectuur: de piramide- of heuvelbouw. Met de gebouwen die volgens dit principe worden ontworpen kunnen groene steden tot stand komen, omgevingen die uit het oogpunt van duurzaamheid en ruimtelijke indeling veel voordelen bieden. Deze woonomgevingen zijn gezellig en praktisch en worden omringd door een vriendelijk voor wandelaars toegankelijk landschap. (mei 2011)

Urban hiking: fitnesstraining voor lichaam en ziel --- door Jan Everink --- Urban hiking, het wandelen in stedelijke gebieden, is een leuke en interessante sport. Bij urban hiking oefen je behalve je lichamelijke conditie ook je creativiteit, voorstellingsvermogen en intuïtie. Door urban hiking kan je verschillende stedelijke omgevingen steeds meer ontdekken. In die steden ga je jezelf steeds meer thuis voelen. (maart 2011)

Vincent van Gogh: kunst waardoor je persoonlijk wordt getroffen --- door Jan Rood --- Vincent van Gogh heeft op mij en miljoenen andere mensen een grote indruk gemaakt. Tijdens zijn leven had hij dat niet kunnen bevroeden. Een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam kan een geweldige ervaring zijn. Daar zijn meer dan 200 schilderijen van deze wereldberoemde Nederlandse kunstenaar te zien. Toegangsbewijzen voor het museum kunnen online worden besteld, dan hoef je niet in de rij te staan. (januari 2011)

Twee toekomst-scenario's voor het jaar 2050 --- door Victor Christiano --- Terwijl in het verleden de nadruk in de futurologie lag op het signaleren en extrapoleren van mainstream-trends worden tegenwoordig veelal meerdere scenario's naast elkaar geplaatst. Zulke scenario’s zijn beschrijvingen van mogelijke toekomstige maatschappelijke werkelijkheden. In dit artikel worden twee mogelijke scenario's voor het jaar 2050 geschetst. (november 2010)

Reïncarnatie: je komt terug in een wereld die je zelf mede gecreëerd hebt --- door Jan Rood ---  Veel opmerkelijke gebeurtenissen kunnen door reïncarnatie worden verklaard: iemand die opeens een vreemde taal kan spreken, een muzikaal talent dat opeens opduikt, het herkennen van een landstreek waar je in dit leven nog nooit bent geweest. Omdat reïncarnatie me interesseert besloot ik eens in mijn kennissen- en vriendenkring te informeren hoe zij daar over dachten. Ik kreeg verschillende persoonlijke ervaringen uit vorige levens te horen. (september 2010)

Schadelijke effecten van psychiatrische medicijnen door veel onderzoek aangetoond --- door Jan Everink --- Mensen met psychische moeilijkheden worden steeds vaker gezien als patiënten en met psychiatrische medicijnen ofwel psychofarmaca behandeld. Inmiddels is door veel onderzoek bekend geworden dat psychofarmaca op lange termijn heel vaak geen verbetering maar juist verslechtering van de psychische conditie veroorzaken. Toch mag men niet plotseling met het gebruik stoppen; dat moet geleidelijk en onder medische begeleiding gebeuren. (juni 2010)

Arts Gabor Lenkei: gezond blijven en 100 jaar worden, dat kan --- door Jan Rood ---  Recensie van het boek "Censuur; wat u niet mag weten over uw gezondheid" door de Hongaarse arts Gabor Lenkei. Ziektes worden volgens de auteur vooral veroorzaakt door een gebrek aan levensbelangrijke voedingsstoffen: vitamines, mineralen en sporenelementen. Zelfs een gezond samengesteld dagelijks menu levert onvoldoende micronutriënten voor optimale inname en daarom hebben we voedingssupplementen nodig. (april 2010)

Wandeling in Pau, een stad in Zuid-Frankrijk met weinig pretenties en veel onverwachte charme  --- door Jan Everink ---  Wandeling van ongeveer 4 km door het centrum van Pau, met onderweg volop gelegenheid tot horecabezoek, museumbezoek, winkelen, bekijken van bezienswaardigheden en genieten van het uitzicht. Dankzij de unieke ligging van Pau heeft men vanaf meerdere plaatsen in deze stad een fraai uitzicht op de Pyreneeën. (maart 2010)

Amsterdam: een bruisende stad, vroeger al en ook nu nog --- door Jan Rood --- Door de eeuwen heen kwamen er vele buitenlanders naar Amsterdam. Vroeger kwam men meestal uit nut en noodzaak, tegenwoordig ook vaak als toerist. Amsterdam is vanuit het buitenland steeds makkelijker bereikbaar geworden. De stad telt tegenwoordig 177 nationaliteiten en het Engels werd een tweede taal. (februari 2010)

Marsilio Ficino en zijn invloed op de Westerse samenleving --- door Jan Everink --- Marsilio Ficino was de grote inspirator van de Renaissance. Hij gaf de impuls tot de geweldige opbloei in het maatschappelijke leven die volgde op de Middeleeuwen.
In de filosofie van de Middeleeuwen was geen plaats voor de menselijke vrije wil. Ficino maakte door zijn leven, boeken en brieven duidelijk dat de mens wél in staat is om zijn omstandigheden te verbeteren en zijn toekomst richting te geven. (december 2009)

Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk: trendy winkelgebied in historisch Amsterdam --- door Jan Rood --- Het viel mij op dat er over de hoofdstedelijke Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk niet al te veel te boek gesteld is, terwijl het toch een van de drukste en gezelligste winkelstraten van Amsterdam is. Ga eens, zoals dat vroeger heette, een "haarlemmerdijkie pikken". Oftewel, als je weer eens naar Amsterdam gaat om te shoppen en cultuur te beleven, wandel dan ook eens over de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk. (november 2009)

Behoud van gezichtsvermogen op oudere leeftijd --- door Katja Vogel --- In verband met de kwaliteit van leven speelt het gezichtsvermogen een grote rol, het hele leven door, dus ook op oudere leeftijd. Voor een plezierig leven in de senioren-fase is goed kunnen zien van eminent belang. Gelukkig kan men zelf, zo is door onderzoek vastgesteld, veel doen om het gezichtsvermogen op oudere leeftijd te behouden. (september 2009)

Westerdokseiland: heden en toekomst --- door Jan Rood --- Vanuit de trein zie je het al en vanaf de Prinsengracht in noordelijke richting zie je het ook al: de contouren, het beeld van Amsterdam is daar in opmerkelijke mate veranderd.
Was er eerst een beetje niets, nu zie je een muur van hoge gebouwen. We hebben het over het Westerdokseiland. (juli 2009)

Vegetarisme: gezond en diervriendelijk --- door Maarten Manson --- Zo'n 40 jaar geleden ben ik overgeschakeld van omnivoor naar vegetariër. Er zou geen honger in de wereld hoeven zijn wanneer iedereen vegetariër is. Vegetarisme is bovendien gezond, want in vlees zitten veel harde vetten en dat is slecht voor de bloedvaten. (mei 2009)

Vier-parken-wandeling Amsterdam --- Tekst en fotografie Jan Everink --- Wandelen in het altijd verrassende Amsterdam en tegelijk in de natuur? Ja dat is mogelijk. Deze wandeling gaat voor het grootste deel door fraaie parken en lommerrijke straten. De route begint bij het NS Station Amsterdam Centraal en eindigt bij het Leidseplein. Daar kunt u meestal binnen enkele minuten een tram pakken om weer bij het station te komen. (juni 2008)

Webresearch: kennis creëren door het zoeken van bevestiging of weerlegging van vermoedens --- door Victor Christiano --- Ook bij moeilijker vraagstukken kan het web met succes voor research worden gebruikt. Een belangrijk verschil tussen webresearch en gewoon zoeken naar praktische feiten is dat bij webresearch de gezochte informatie meestal niet kant-en-klaar op het web staat. Bij een webresearch-project zoekt u, uitgaande van vermoedens, naar feiten en argumentaties die deze vermoedens onderbouwen of juist weerleggen. (mei 2008)

Wandeling vanuit Pau met uitzichten op de Pyreneeën --- door Jan Everink --- De stad Pau ligt in het zuidwesten van Frankrijk, in een heuvelachtig gebied dichtbij de Pyreneeën. Pau en omgeving laten zich uitstekend te voet verkennen. Bij het Office de Tourisme in Pau, op Place Royale, is een handige stadskaart verkrijgbaar. Een nog betere kaart, van de hele Pau-agglomeratie, koopt u bij de boekwinkel in de Rue Saint Louis, vlak bij het Office de Tourisme. Met deze 2 kaarten gewapend maakte ik deze  ongeveer 8 km lange wandeling. (oktober 2007)

Vitalistische levenskunst: prettiger en makkelijker leven door in jezelf te geloven --- door Jan Everink --- Lichamelijke activiteit wordt lichter, makkelijker en prettiger naarmate iemand over méér levensenergie beschikt. Ieder mens is in staat levensenergie, ofwel spirituele energie, te creëren maar dit vermogen wordt vaak niet gebruikt omdat men niet in zichzelf gelooft. Door een bewuste en actieve leefstijl kan iemand de productie van levensenergie weer op gang brengen. (juli 2007)

De man zonder nummer ---  Science fiction verhaal door Jan Everink --- "Beschermer Gerard Willem van Veenendaal was een tevreden man. Hoe kon het anders. Tevredenheid was normaal in de beschaving op planeet Aarde in het jaar 2584. Competitie, verandering, economische groei, dit waren termen uit een ver verleden. Stabiliteit en tevredenheid waren lang geleden tot de grote idealen verheven en deze idealen waren tot werkelijkheid geworden." (april 2007)

Studeren moet je leren (deel 2) --- door Jan Everink --- Sneller en beter studeren met Scientology studie-technologie. Bij onderwijs gaat het om het aanbieden en gemakkelijk opneembaar maken van informatie waarmee een betere controle over het leven kan worden verkregen. Volgens L. Ron Hubbard is goed onderwijs onmisbaar voor het voortbestaan van de civilisatie. (januari 2007)

Vitalisme: bewust en actief leven --- door Jan Everink --- Het filosofische beginsel dat er behalve een materiële ook een spirituele werkelijkheid bestaat wordt vitalisme genoemd. De mens is méér dan een gecompliceerde chemische machine. Dankzij onze spiritualiteit kunnen we denken, bewuste ervaringen hebben en creatief zijn. Vanuit het vitalisme komt iemand tot een andere lifestyle dan vanuit het in deze tijd nog steeds overheersende materialisme. (september 2006)

Van materialisme naar vitalisme: filosofisch reveil in de Westerse civilisatie --- door Jan Everink --- De Westerse civilisatie is op zoek naar een nieuwe filosofische basis, en deze lijkt meer en meer te worden gevonden in het vitalisme. Volgens het vitalisme is in ieder levend organisme een spirituele essentie aanwezig. Het vitalisme begon aan het begin van de 20ste eeuw weer méér erkend te worden door het werk van de Franse filosoof Henri Bergson. Hij benadrukte dat er een kracht moet zijn die tegengesteld is aan de in het hele universum waarneembare tendens van toenemende chaos. (april 2006)

Falun Dafa: een vredige methode uit China voor de cultivatie van lichaam en geest --- door Guus van Geffen --- Beoefenaars van Falun Dafa (Falun Gong) doen rustige oefeningen die onder andere het lichaam energetiseren, zuiveren, de energiekanalen verder openen en tevens de supernormale vermogens versterken en ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op de cultivatie van de menselijke geest. Door het volgen van hogere universele principes wordt men een steeds betere persoon. Falun Dafa geeft veel innerlijke rust evenals een betere gezondheid. (januari 2006)

Intelligent Design, een andere kijk op de evolutie --- door Jan Everink ---  (serie van 4 artikelen) De thans nog steeds overheersende theorie van de evolutie is het neodarwinisme.  Volgens het neodarwinisme kan er in de evolutie géén sprake zijn van doelgerichtheid. De hele levende natuur wordt verklaard als het product van toevallige veranderingen. Tegenover deze opvattingen van de neodarwinisten begint thans een nieuw wetenschappelijk uitgangspunt terrein te winnen dat wordt aangeduid als Intelligent Design (ID). (augustus 2005)

Nieuwe kijk op ADHD, een hoopgevende ontwikkeling --- door Katja Vogel --- Vele duizenden kinderen in ons land gebruiken medicijnen ter bestrijding van een aandoening genaamd ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder).
De veelal toegepaste farmaceutische middelen geven geen blijvende verbetering en kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Veel deskundigen pleiten daarom voor een andere, op het individu afgestemde benadering waarbij de werkelijke oorzaak van de ADHD-symptomen wordt opgespoord. Een hoopgevende ontwikkeling, omdat voor de gevonden werkelijke oorzaken vaak een therapie zonder schadelijke neveneffecten beschikbaar is. (juni 2005)

Gelukkiger en succesvoller leven door herkenning en beheersing van de guna's --- door Jan Everink --- Volgens de hindoeïstische filosofie spelen drie sturende krachten een essentiële rol bij zowel het denken, het waarnemen als het handelen. Deze drie krachten zijn sattva, rajas en tamas. Tezamen worden ze aangeduid als de guna’s.
Sattva is de creatieve impuls waarmee iedere activiteit begint. Rajas stuurt de volgende fase, die vooral bestaat uit verandering. En tamas betreft de handhaving van de min of meer stabiele toestand die tenslotte wordt bereikt. Het herkennen en zoveel mogelijk onder controle brengen van de guna's is een belangrijke doelstelling bij het streven naar een hoger bewustzijnsniveau. (maart 2005)

De vastenkuur "Cleanse & Purify Thyself" van Richard Anderson --- door Walrik van Cloppenburgh --- De door Richard Anderson ontwikkelde vastenkuur "Cleanse & Purify Thyself" is bedoeld om het spijsverteringskanaal te zuiveren van mucoïde plak. Deze aanslag op de binnenwand van de darm verhindert dat voedingsstoffen de darmwand bereiken en maakt dat er een milieu ontstaat waarin zich gemakkelijk ongezonde bacteriën en parasieten kunnen ontwikkelen. Als deze situatie in de loop der tijd verergert zullen op den duur ziekten de overhand krijgen. Met de kuur van Anderson kan de mucoïde plak van de darmwand worden losgemaakt en uit het lichaam worden verwijderd. (december 2004)  

Leren omgaan met spirituele energie --- door Jan Everink --- Bij spirituele vermogens speelt energie een essentiële rol. En dat is ook de reden dat zulke vermogens veelal als paranormaal worden beschouwd. Deze vermogens lijken in strijd te zijn met de eerste wet van de thermodynamica, die stelt dat er in het universum nooit energie uit het niets gecreëerd kan worden.  Het Spirituele Ik, ofwel de ziel of de geest, is echter géén onderdeel van het universum zoals dit in de natuurkunde wordt bestudeerd. Het Spirituele Ik kan wél energie uit het niets laten ontstaan. (mei 2004)

De verdwijnende plantenrijkdom van het Amsterdamse Westerdokseiland --- door Jan Rood --- Artikel met foto's over het Westerdokseiland. Een vervolg op het eerder verschenen artikel over dit relatief onbekende eiland ten westen van het Centraal Station te Amsterdam. Dit gebied is geliefd bij plantkundigen vanwege de unieke plantensoorten die erop te vinden zijn. Maar dat gaat veranderen: het wordt een wooneiland. Als U dit voorjaar (2004) op zoek gaat naar plantjes, denk ik dat er nog wel het nodige te vinden zal zijn en misschien het jaar daarop ook nog wel, maar dan zal het echt over zijn. (februari 2004)

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt gezondheidseffecten van thee --- door Katja Vogel --- Dat thee goed is voor de gezondheid weet de mensheid al heel lang. Vooral in de traditionele Chinese en Japanse geneeskunde worden aan deze drank uiteenlopende gunstige eigenschappen toegeschreven. Omstreeks 1985 begon de Westerse wetenschappelijke wereld serieuze belangstelling te krijgen voor de invloed van theeconsumptie op de gezondheid. De beschikbare research-resultaten wijzen er op dat het regelmatig drinken van thee onder meer kan bijdragen aan de preventie van hart- en vaatziekten en kanker. (december 2003)

Metafysica gaat in Hindoeïsme altijd samen met zelfrealisatie --- door Jan Everink --- Terwijl de Westerse metafysica vooral gericht is op het verkrijgen van intellectueel begrip betreffende de uiteindelijke hoedanigheid en oorzaak van de werkelijkheid ligt in het Hindoeïsme de nadruk op het streven naar een hoger bewustzijn. In het verstand van vrijwel iedereen zijn ideeën en denkgewoonten aanwezig die het verkrijgen van ware metafysische kennis belemmeren. Het overwinnen van deze belemmeringen is slechts mogelijk door verhoging van het bewustzijnsniveau. (september 2003)

Studeren moet je leren --- door Jan Everink --- Sneller en beter studeren met Scientology studie-technologie. Gedurende de jaren 1956 tot 1966 gaf L. Ron Hubbard, de oprichter van de Scientology Kerk, tien belangrijke lezingen over het onderwerp studie. Deze lezingen zijn, evenals vele andere door Hubbard gegeven lezingen, op tape vastgelegd. Ze vormen de basis voor de Scientology studie-technologie. (juli 2003)

Veranderingen op het Amsterdamse Westerdokseiland --- door Jan Rood --- Het Westerdokseiland werd ooit, in 1834 om precies te zijn, aangelegd in het Amsterdamse IJ. Door de jaren heen is op dit stukje Amsterdam heel veel veranderd. En ook op dit moment lijkt verandering het enige constante te zijn op het Westerdokseiland.
De laatste tientallen jaren was deze plek een eldorado voor plantkundigen. Dit doordat de zaden van in deze omgeving zeldzame planten door middel van buitenlandse goederen, schepen en treinen hier terecht en tot groei waren gekomen. (april 2003)

De filosofie van bisschop George Berkeley --- door Jan Everink --- De Engelse filosoof George Berkeley, die leefde van 1684 tot 1753, hoort met onder meer Locke, Hume, Rousseau, Voltaire en Kant tot het tijdperk van de Verlichting. 
Volgens Berkeley kunnen we alleen van de in het hier-en-nu waargenomen werkelijkheid zeggen dat deze werkelijk bestaat. In zijn meest bekende werk, "Van de Grondslagen der Menselijke Kennis", nodigt hij de lezer als het ware uit om zich heen te kijken en vast te stellen dat de eerste en enige absolute zekerheid die we hebben is dat we zien wat we zien. (februari 2003)

Hindoe-rituelen rondom sterven en cremeren --- door Soraya Weggers --- Enige tijd geleden werkte ik bij de Vrijwilligers Terminale Thuiszorg. Toen de coördinatrice van deze instelling mij opbelde met de vraag of ik wilde waken bij een hindoestaanse familie zei ik volmondig ja, want ik wilde heel graag ervaren hoe er in deze cultuur met sterven en de dood wordt omgegaan. Door mijn contacten met dit gezin en door het bestuderen van literatuur heb ik inmiddels op veel vragen over dit onderwerp een antwoord gevonden. Dit artikel is een samenvatting van deze vergaarde kennis. (januari 2003)

Hindoeïsme: een reeds 35 eeuwen bestaande culturele traditie --- door Soraya Weggers --- De schepping wordt door de hindoes gezien als een ontvouwing van één goddelijk principe, het Brahman, de oerbron van alle bestaan. Dit komt tot uiting in de eerbied voor alles wat leeft.
De wezenlijke bestemming van de mens ligt uiteindelijk niet in deze wereld maar in het goddelijke. De pogingen van de mens om die eigenlijke bestemming te bereiken worden verhinderd door zijn Karma. Daardoor blijft hij onderworpen aan de eeuwige kringloop van leven en sterven en het steeds weer opnieuw geboren worden. Om hieraan te ontkomen moet de mens zich bevrijden van zijn aardse gehechtheid. (januari 2003)

Beter zien door holistische aandacht --- door Jan Everink --- Het visuele systeem van de mens overtreft de mogelijkheden van elke foto- en videocamera. Maar dit prachtige systeem wordt slechts ten dele gebruikt, omdat de mens te weinig aandacht voor zijn omgeving heeft. In veel gevallen kan het gezichtsvermogen worden verbeterd door méér interesse op te brengen voor de omgeving waar men verblijft. Belangrijk is vooral dat de aandacht afwisselend zowel op gehelen als details wordt gericht. (november 2002)

Communicatie is essentie van beeldende kunst --- door Jan Rood --- Ieder kunstwerk is een creatie, en daarom is creatief talent bij het maken van kunst heel belangrijk. Maar zeker zo belangrijk als creativiteit is het aspect communicatie. Uiteindelijk gaat het er bij het creëren van een kunstwerk om dat je op een bepaald emotioneel niveau met andere mensen communiceert. Een goed kunstwerk raakt altijd een gevoelige snaar.

Openbare ruimte in Nederland moet toegankelijker, veiliger en aangenamer --- door Jan Everink --- De leefbaarheid in een civilisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbare hoeveelheid toegankelijke, veilige en aangename openbare ruimte. Daarom is het zorgwekkend dat de openbare ruimte in ons land in de afgelopen jaren zowel kwalitatief als kwantitatief achteruit is gegaan. (juli 2002)

De ontwikkeling van de aarde tot een bewoonbare planeet --- door Jan Everink --- De geologische ontwikkeling van de aarde wordt globaal verdeeld in 4 grote tijdperken: het precambrium, het paleozoïcum, het mesozoïcum en het kenozoïcum. Ongeveer 50 tot 70 miljoen jaar geleden, in het kenozoïcum, begon deze planeet een enigszins bewoonbaar aanzien te krijgen. Aangenomen wordt dat pas ongeveer 150.000 jaar geleden een bijzonder type zoogdier, homo sapiens, op aarde verscheen. (mei 2002)

Het Boeddhisme: een achtvoudige route naar verruiming van het bewustzijn --- door Jan Everink ---  De weg naar verlichting, het Edele Achtvoudige Pad, staat in de leer van Boeddha centraal. Door praktische toepassing in het leven van 8 principes kan de geest zichzelf bevrijden van de bewustzijnbelemmerende krachten die dukkha ofwel lijden veroorzaken. Om de leer van Boeddha te begrijpen moet men deze echter wel in de maatschappelijke context van zijn tijd plaatsen. ( maart 2002)

Gemeente De Bilt: van klooster-omgeving tot villadorp en recreatiegebied --- door Katja Vogel ---  De nabij Utrecht gelegen gemeente De Bilt bestond tot voor kort uit twee sterk verschillende dorpen: het compact gebouwde oude De Bilt en het veel jongere villadorp Bilthoven. Sinds enige tijd behoren ook Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek tot De Bilt. Bezienswaardig in de gemeente De Bilt zijn onder meer verschillende prachtige landhuizen en diverse andere historische gebouwen. In de bossen van de landgoederen Houdringe en Beerschoten is het heerlijk wandelen. (februari 2002)

Rehabilitatie van religie kan moderne samenleving redden---  door Jan Everink  ---  De verminderde invloed van de kerken is een belangrijke oorzaak van veel maatschappelijke problemen. Toch zien we helaas dat er een tendens bestaat om de rol van de kerken in de samenleving nog verder terug te dringen. In Frankrijk heeft dat al tot anti-religieuze wetgeving geleid. Wat betreft ons eigen land is waakzaamheid geboden. De moderne samenleving heeft om te kunnen overleven de kerken hard nodig. (januari 2002)

Terrorisme moet vooral preventief worden bestreden---  door Jan Everink  ---  Misdaad en terrorisme moeten vooral preventief worden bestreden, want alleen door preventie zal het aantal misdaden sterk teruggedrongen kunnen worden. Daardoor zal ook het vervolgingsbeleid weer veel effectiever kunnen zijn. (oktober 2001)

Het ordelijke universum ---  door Jan Everink  ---   Vanaf de oerknal tot aan de dag van vandaag heeft volgens de wetenschap een onvermijdelijke ontwikkeling plaats gevonden. Dankzij onveranderlijke natuurwetten ontstond tenslotte de wereld zoals we die thans kennen. Maar hoe zijn de natuurwetten ontstaan? En is het niet erg toevallig dat deze wetten uiteindelijk een bewoonbare planeet als de aarde hebben opgeleverd? (augustus 2001)

De geconditioneerde mens ---  door Jan Everink  ---   De Russische fysioloog Pavlov slaagde erin honden te laten kwijlen zodra deze een bepaald belsignaal hoorden. Wat hij bij deze dieren had teweeggebracht wordt geconditioneerde of voorwaardelijke reflex genoemd. Ook bij mensen kunnen dergelijke psychische automatismen worden geïmplanteerd, en dit gebeurt onder meer in NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren). De gevaren van NLP lijken onvoldoende te worden beseft. (mei 2001)

Dubbele werkelijkheid ---  door Piet Bremer  ---   Toneelstuk in één bedrijf door de Amsterdamse auteur Piet Bremer.
"In de verte is de zee. De zee heeft geheimen. De zee laat zich niet doorgronden. Vanmorgen nog een wispelturig dier, nu uitgestrekt in volle lengte, tot voorbij de horizon. Zonder enig geluid waaruit ik de naaste toekomst kan voorspellen. Alsof ook de Goden nu rusten." (april 2001)

Ons zonnestelsel: hergebruik van kosmisch materiaal
De zon is een tweede-generatie ster, gevormd uit kosmisch stof dat is ontstaan door explosies van oudere sterren. Veel van onze bodemschatten zijn al miljarden jaren geleden binnenin thans niet meer bestaande sterren ontstaan. We zouden veel zuiniger op de aarde moeten zijn, want een bewoonbare planeet met veel waardevolle delfstoffen is in de eindeloze kosmos heel uitzonderlijk. (februari 2001)

Toenemende onveiligheid door struisvogelpolitiek
Naarmate de samenleving technischer en gecompliceerder wordt nemen ook de risico's van ernstige ongelukken toe. Te snelle introductie van technologische vernieuwingen brengt vaak onduidelijke risico's met zich mee, en zulke risico's vormen een groeiende maatschappelijke bedreiging. Er is een ander veiligheidsbeleid nodig, gericht op het elimineren van risico's die door hun ernst en omvang onaanvaardbaar zijn. (oktober 2000)

Overheid moet meer geld uittrekken voor bioboeren
In het boerenbedrijf wordt gewerkt met levende wezens en daarom kunnen daar geen industriële principes worden toegepast. Vóór de naoorlogse hervorming van de agrarische sector had de boer een veel bredere taak dan uitsluitend landbouw en veeteelt.
Hij was traditioneel tevens ecologische beheerder van de grond en het landschap. Het weer gezond maken van de agrarische bedrijfstak is alleen mogelijk met krachtige overheidssteun. (juni 2000)

Universaliteit en dagelijkse werkelijkheid in de kunst van Rien Verschuur
Tijdloze beginselen en gewone alledaagse gebeurtenissen zijn in het werk van Rien Verschuur geen verschillende werelden maar vormen één geheel. Beide aspecten van het bestaan, universaliteit en alledaagse werkelijkheid, interesseren de kunstenaar Verschuur in hoge mate. Zo is hij zowel gefascineerd door de essentie van het fenomeen "licht" als door de activiteiten op een bouwplaats. (maart 2000)

Christelijke naastenliefde als methode voor bewustzijnverruiming
De Westerse cultuur is ondanks de invloed van het modernisme nog steeds in wezen Christelijk. De Christelijke levenshouding heeft een bewustzijnverhogend effect dat leidt tot maatschappelijke vooruitgang. Kan herontdekking van het Evangelie de Westerse wereld redden? (maart 2000)

Prof. Pim Fortuyn ziet rol van religie wel erg beperkt
De functie van de kerken is volgens prof. dr. Pim Fortuyn: de gelovigen helpen bij het vormgeven en verdiepen van hun religieus besef. "De basis voor godsdienst en kerkgenootschap", schrijft hij in zijn boek "De verweesde samenleving" (Bruna, 1995), "is religiositeit, religieus besef." Dat de door Fortuyn aan de kerken toebedeelde rol wel erg mager is blijkt als we een vergelijking maken met de natuurwetenschappen. (december 1999)

Psychosomatische genezing
In de geneeskunde kent men het verschijnsel van de psychosomatische ziekte, de aandoening die geheel of gedeeltelijk door psychische factoren wordt veroorzaakt. Psychische invloeden kunnen echter ook een bijzonder heilzame uitwerking hebben. (oktober 1999)

De tuin als ecosysteem
De ecosys-tuin is een type biologische tuin waarbij de tuin als geheel zoveel mogelijk een compleet ecosysteem vormt. Alles wat in deze tuin groeit en gebeurt heeft een functie in het geheel. Het is een op natuurlijke principes gebaseerde productie-tuin voor fruitbomen, klein-fruit, groenten en kruiden. (juni 1999)

Resultaatgericht onderzoek
Derde van drie bij elkaar behorende essays over het onderwerp "Fuzzy logic besliskundeen leefbaarheid". De hypothese heeft in de holistische benadering een andere functie dan in de gewone wetenschap. Theorieën blijven bij deze aanpak altijd min of meer voorlopig en hypotheses blijven altijd slechts werkhypotheses. Het onderzoek is niet gericht op het bewijzen van een hypothese maar op het vinden van een werkbare oplossing voor een bestaand probleem. (april 1999)

Bij research moet relevantie voorrang hebben op zekerheid
Tweede van drie bij elkaar behorende essays over het onderwerp "Fuzzy logic besliskunde en leefbaarheid". Door méér belang te hechten aan onzekere maar relevante informatie, door correcte probleem-omschrijvingen en door duidelijke doelstellingen zal de wetenschap beter in staat zijn om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd. (januari 1999)

Leefbaarheid als wetenschapsdoel
Eerste van drie bij elkaar behorende essays over het onderwerp "Fuzzy logic besliskunde en leefbaarheid". In de materialistische wetenschap ligt de nadruk op zekerheid. In de holistische wetenschap kan ook vage informatie een rol spelen, namelijk als deze van belang is in verband met de leefbaarheidsdoelstelling. (november 1998)